Nhận định thị trường ngày 14/8: “Tiến đến vùng tâm lý 980-1.000 điểm”

Dưới đây là nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến giao dịch ngày 14/8/2018. CTCK Tích cực Trung lập Tiêu cực BVSC X SHS X BSC X VPBS X VDS X YSVN X Tiếp tục xu hướng tăng điểm (Công ty...