Giá thép xây dựng giảm tới 150.000 đồng/tấn do tiêu thụ chững lại

Theo Bộ Công Thương, thị trường thép xây dựng nội địa tháng 10/2018 trầm lắng. Giá thép xây dựng giảm tới 150.000 đồng/tấn do tiêu thụ chững lại. Giá trên thị trường phía Bắc giảm phổ biến khoảng...