Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý cát xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu tài nguyên cát. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính...