Gia công sắt thép xây dựng theo quy cách : sắt cuộn, sắt cây

Gia công sắt thép trong xây dựng là tiến hành hoạt động gia công cắt sắt thép từ quy cách chuẩn, ví dụ như thép cây có quy chuẩn dài 11,7m và sắt cuộn , thành những chiều dài và hình dạng như mình...