Giá sắt thép tháng 7/2018 có thể sẽ tăng cao so với tháng 6

Theo nhận định chung của chúng tôi thì giá sắt thép xây dựng tháng 7/2018 có thể tăng cao so với thang 6 và các tháng trước đó. Thông tin từ nhà máy cho biết giá sắt thép xây dựng cuối tháng 6/2018 ở...