Hàng loạt công ty xây dựng sụt giảm lợi nhuận

Trái ngược với tăng trưởng khủng về doanh số lẫn mức lãi của các ngân hàng và công ty chứng khoán, những doanh nghiệp xây dựng và vật liệu như Hòa Bình (HBC), Coteccons (CTD), Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)…...