Hơn 6 triệu tấn thép các loại được nhập về Việt Nam trong 5 tháng

Giá bán thép xây dựng tại thị trường phía Nam được giữ ổn định trong tháng Năm. Trong khi tại thị trường phía Bắc ghi nhận một đợt tăng giá cây loại CB400V và CB500V dùng cho các dự án. Một trong...