0979.090.393

Gang thép Thái Nguyên: Thế chấp 2 mỏ và xử lý khoản vay hơn 1.800 tỷ đồng

(Xây dựng) – Đó là nội dung được thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được Cty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tổ chức ngày 12/6.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 được Tisco tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên 2018 được Tisco tổ chức

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng nay, Hội đồng quản trị TISCO đã thông qua kế hoạch năm 2018 và một số tờ trình liên quan đến khoản vay tại Vietinbank, cùng Dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2.

Về hoạt động kinh doanh năm 2018, TISCO trình lên kế hoạch sản xuất thép cán 850.000 tấn, tiêu thụ toàn bộ; sản xuất phôi thép 435.000 tấn; sản xuất gang lò cao 200.000 tấn với dự kiến doanh thu đạt 11.019 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 46%.

Liên quan đến khoản vay tại Vietinbank, Hội đồng quản trị TISCO đã có tờ trình về việc thế chấp toàn bộ quyền khai thác mỏ quặng sắt Tiến Bộ và mỏ than Phấn Mễ cho Tổng Cty thép Việt Nam (Vnsteel) để đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh với khoản vay 1.864 tỷ đồng tại Vietinbank hoặc thế chấp cho ngân hàng hay một tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank khi ngân hàng hoặc tổ chức thừa kế/mua khoản nợ, nhằm giải phóng nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay nêu trên cho Vnsteel.

Trong giai đoạn triển khai Dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng sản xuất giai đoạn 2 (2009 – 2010) TISCO đã có văn bản đề nghị Vnsteel, cổ đông sở hữu 65% vốn, bảo lãnh khoản vay tại Vietinbank trị giá 1.864 tỷ đồng.

Đến nay, Vnsteel đã được phê duyệt phương án thoái vốn tại TISCO, giảm sở hữu từ 65% xuống còn 21,5%. Do đó, Vnsteel đề nghị TISCO thế chấp quyền khai thác mỏ sắt Tiến Bộ và mỏ than Phấn Mễ để đảm bảo quyền lợi cho Vnsteel trong trường hợp phát sinh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của tập đoàn với khoản vay tại Vietinbank.

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị TISCO cũng trình lên phương án tăng vốn điều lệ của TISCO từ 1.840 tỷ đồng lên 1.936 tỷ đồng, thông qua phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, TISCO sẽ phát hành riêng lẻ gần 9,7 triệu cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ sau khi tăng, cho tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank.

Theo đó, tổ chức thừa kế/mua khoản nợ sẽ được quyền chuyển một phần nợ lãi thành vốn góp cổ phần tại TISCO tương ứng với 5% vốn điều lệ sau khi trở thành chủ nợ của doanh nghiệp này.

Số nợ còn lại không trả được theo kế hoạch thì tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của TISCO tại Vietinbank hoặc nhà đầu tư mua lại nợ của tổ chức thừa kế/mua khoản nợ sẽ được quyền chuyển tiếp một phần nợ thành vốn góp tại TISCO không quá 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiều vấn đề như: Lộ trình thoái vốn của Vnsteel tại TISCO cũng như nhà đầu tư mua lại nợ của TISCO tại Vietinbank không được thông báo và giải thích khiến nhiều cổ đông thắc mắc.

Nguồn : Thái Nguyên Nhân / Báo Xây Dựng

Xem thêm :

Hình ảnh sản phẩm nổi bật của thép xây dưng về sản phẩm thép hình H

Thép hình H | Báo giá thép hình H
Thép hình H | Báo giá thép hình H