Thép nhập khẩu từ trung quốc vào việt nam tăng 60%

            [ Baogiathepxaydung.net ] Theo Tổng cục Hải quan, tỷ lệ thép nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tính trên tổng kim ngạch thép nhập khẩu 7 tháng đầu năm đạt hơn 6,5 triệu tấn, kim ngạch...