7 tháng: Tiêu thụ xi măng đạt khoảng 58,28 triệu tấn

7 tháng: Tiêu thụ xi măng đạt khoảng 58,28 triệu tấn Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng trong 7 tháng năm 2018 tiêu thụ sản phẩm xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu ước đạt khoảng 58,28...