Sau lệnh siết nhập khẩu phế liệu, hiệp hội thép cầu cứu bộ tài nguyên môi trường

Theo VSA, hiện nay trên thế giới có 2 loại nguyên liệu chính để sản xuất thép là quặng sắt và sắt thép vụn. Năm 2017, thế giới đã sử dụng 2.075,7 triêu tấn quặng sắt và khoảng 650 triệu tấn thép phế...