Bảng báo giá thép pomina tháng 6/2018

Giá sắt thép xây dựng 2018 với nhiều biến động tăng rồi giảm, giảm rồi tăng. Tại thời điểm hiện tại ở đầu tháng 6 năm 2018, giá sắt thép xây dựng lại một lần nữa quay đầu tăng giá. Bảng báo giá thép...