Gang thép Thái Nguyên: Thế chấp 2 mỏ và xử lý khoản vay hơn 1.800 tỷ đồng

(Xây dựng) – Đó là nội dung được thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được Cty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) tổ chức ngày 12/6. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng...