Ấn Độ có thể áp thuế CBPG lên thép Trung Quốc trong vòng 5 năm

Ấn Độ có thể áp thuế chống bán phá giá (CBPG) lên đến 185,51 USD/tấn trong vòng 5 năm lên một số sản phẩm thép của Trung Quốc nhằm bảo vệ doanh nghiệp nội địa trước làn sóng thép nhập khẩu giá rẻ. Các...