Không cần đợi đến 2020, Trung Quốc có thể đạt mục tiêu giảm sản lượng thép ngay trong năm nay

Không cần đợi đến 2020, Trung Quốc có thể đạt mục tiêu giảm sản lượng thép ngay trong năm nay. Nghiêm túc hạn chế tăng sản lượng thép sẽ giúp Trung Quốc nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra cho...